Himalayan Apricot oil

NOVÝ TERAPEUTICKÝ OLEJ

Každým rokem se ve Skardu, pomyslné vstupní bráně do himálajského Kašmíru, odehraje těžko uvěřitelné představení. Zdánlivě nekonečné volně rostoucí meruňkové stromy jakoby pod taktovkou geniálního režiséra v jednom okamžiku rozkvetou a na úpatí mohutných pohoří vytvoří růžovo bílou tapiserii obrovských rozměrů. Miliony drobných květů se slévají v jednu velkolepou kulisu a ostře kontrastují s modrým nebem a kamennými štíty hor. Jsou předzvěstí budoucího dějství, které přináší jeden z místních dobře známých pokladů – plody meruňky.

Celá oblast vytyčená trojúhelníkem Skardu – Léh – Dharamsala (současné sídlo dalajlamy) je známá nejen svou mimořádnou spiritualitou, ale také dobrou úrovní znalostí tradičních terapeutických metod. Historicky se zde prolínaly proudy tibetské i ájurvédské medicíny a využití místních olejů patřilo mezi prověřené a hojně využívané.

 Za významné pomoci neúnavné české cestovatelky Edity Boboničové se podařilo nejen zajistit potřebné stroje, ale především navázat na tradiční a šetrnou ruční výrobu meruňkového oleje. Lisuje se pouze za studena z jadérek ze zralých plodů, které dorůstají ve výšce 4 500 metrů nad mořem a díky mimořádným klimatickým podmínkám obsahují nepoměrně vyšší obsah důležitých účinných látek.

PŘÍBĚH MERUŇKOVÉHO OLEJE
Historie využívání meruňkového oleje jako terapeutického prostředku sahá stejně jako u mnoha jiných přírodních látek stovky let do minulosti. Málokterý z nich však zažil v moderní době tak bouřlivý vývoj plný naděje i zklamání jako právě tento. Rozhodli jsme se odvyprávět vám celý jeho příběh, abyste si konečný obrázek a úsudek mohli udělat sami. V roce 1930 popisuje major Sir Robert McCarrison při své práci u Indické zdravotní služby mimořádně dobrý stav populace v severním Pákistánu a po dvou letech zkoumání jej připisuje právě tradičnímu a v místě rozšířenému používání meruňkového oleje. Na tu dobu velmi vysoký věk průměrného dožití a absolutní absence nemocí jako cukrovka, kardiovaskulární onemocnění nebo rakovina inspirovaly o dvacet let později k dalšímu výzkumu doktora Ernesta Krebse. Tento biochemik se specializací na životní cyklus rakovinné buňky pokračoval v McCarrisonově výzkumu do doby, nežli nalezl to, co považoval za tajnou zbraň uvnitř meruňkového jádra – glykosidový amygdalin. Silný fytonutrient, který se vyskytuje zejména v oblastech severního Pákistánu v meruňkových jádrech ve velmi vysokých koncentracích. Protože strukturou se amygdalin nejvíce podobá vitaminům B komplexu, Krebs jej označil za „B17“. V šedesátých letech se kolem amygdalinu, který v té době dostal též odvozený farmaceutický název laetril, strhla doslova bouře. Přední vědecká a klinická pracoviště publikovala množství vědeckých prací, často bohužel s protichůdnými očekáváními i výsledky. Pravděpodobně největší ranou pro lékové ambice amygdalinu byla studie prestižní MAYO kliniky ve Spojených státech, která neprokázala očekávanou účinnost a navíc upozornila na možné vedlejší účinky (ty jsou spojeny s rozkladem amygdalinu v organismu na nebezpečný kyanid).

Od té doby je odborná veřejnost rozdělena na dva tábory, které dodnes nenašly společný konsenzus, přestože se objevuje především v posledním roce volání po obnovení vědeckého zkoumání spojené se současným pokrokem v chápání vzniku a vývoje rakoviny.

CO NA TO ENERGY?
I když Himalayan Apricot oil řadíme mezi terapeutické oleje, nemáme jakékoliv ambice vzbuzovat dojem nebo naděje, že se jedná o možný prostředek terapie závažných onemocnění. Přesto máme tento himálajský meruňkový olej skutečně rádi. Nepovažujeme za klíčový amygdalin. Ceníme si nejvíce fungujícího komplexu velmi prospěšných látek, které právě v synergii s amygdalinem mohou přinést zajímavé a nečekané efekty.

MÁME RÁDI JEHO ENERGII
Množství tradičních i ryze moderních poznatků považujeme za natolik zajímavé, že věříme v jeho možnosti být zařazen do našeho sortimentu po boku ostatních produktů.

I přes alternativní pohled chceme zachovávat přísnou profesionalitu. Ve spolupráci s EFSA (Evropská agentura pro bezpečnost potravin) jako jediní garantujeme bezpečnou hladinu amygdalinu v každém balení.