Naberme sílu na podzim

Mezi moje nejoblíbenější produkty patří Stimaral a Raw Ambrosia. Hned vysvětlím proč. V současnosti máme epidemii. Epidemii únavy, vyčerpání a dlouhodobého přetížení. Z praxe vidím, že se jedná nejčastěji o střední třídu společnosti. Lidi, kteří jsou vzdělaní, pracují naplno, nejen proto aby uživili sebe a rodinu, ale i proto, že ve svojí práci vidí smysl. Říká se, že kdo nehořel, nevyhoří. A tak to doopravdy je. Člověk je často zapálený do své práce tak, že ani nevnímá, když přešvihne své síly. Že už bere z rezerv.

JAK SE TAKOVÝ STAV PROJEVUJE?

Nejdřív velmi nenápadně. Člověk je lehce rozhozený, nemá náladu na svoje přátele, cítí se trochu unavený, nechce se mu do jeho koníčků... Postupem času pak začínají další potíže. Nesoustředěnost, nárůst chyb a nepřesností, věci dříve samozřejmé vyžadují víc a víc úsilí. K tomu se přidávají bolesti hlavy nebo zad, někdy trávicí obtíže či poruchy spánku. A na závěr může přijít i regulérní deprese. Nenálada spojená s nechutí k čemukoli, a jako závěr celého procesu nechuť až nenávist k tomu, co jsme dříve milovali. To je vyhoření v celé své síle. Mezitím může dojít k poruše funkcí více orgánů. Společným jmenovatelem je vyčerpání.

JAK CELÉ SITUACI PŘEDCHÁZET?

Možností je více, ale mají jedno společné. Udržení přiměřenosti a rovnováhy mezi prací a odpočinkem, různorodost jako předcházení zničujícímu stereotypu a přiměřenou péči o sebe a své zdroje. To znamená zabývat se nejen tím, co prospěje firmě, lidem či planetě, ale také nám. Mně. Každému, kdo toto čte. Každému z nás. Protože všichni žijeme. A život vyžaduje energii, sílu a čas. To mu musíme dát, nebo skončí. Tak jednoduché i tak tvrdé to je. Nejsem rozhodně příznivcem přehnaného sebepečování. Ale ignorovat svoje potřeby také není cestou. Jak najít přiměřenou cestu? Jednoduše! Je to fakt úplně prostinké! Od čeho máme pocity? Ty nám všechno poví. Kdy jsme unavení, která situace nám nesvědčí, štve nás nebo nám přináší bolest – uposlechneme-li je, můžeme zavčas změnit své chování, a zabránit tak poškození nebo přetížení svého systému. Jenže to vyžaduje jednu věc, kterou má málokdo z nás v pořádku, a sice dobré spojení se svými pocity. Mnoho lidí ho má narušené – zejména z dětství, kdy nám naše pocity byly přeformulovávány, například: „Co se zlobíš, nerozumíš legraci?“ – Jestliže cítíme hněv, legrace to pro nás prostě není. Nebo: „To neřeš, on to tak nemyslel, nech to být...“ A my to být necháme, i když to vlastně vůbec
nechceme...

Tato problematika by vydala na několik přednášek, ale spojení s pocity – tedy s těmi, které v situaci pocítíme bezprostředně, je základním sdělením našeho těla  tom, jaký vztah k dané situaci má. A o tělo tady hodně jde. Naše mysl může – myšlením – tyto pocity úplně jinak interpretovat, zcela předělat jejich vyznění a budeme pak vnímat třeba odpor jako náklonnost, hněv jako přijetí atd. Možnosti sebemanipulace jsou nekonečné. Průšvihem je právě oddělení se od pocitů, neschopnost je vnímat, identifikovat a řídit se jimi. Kolik jen lidí ke mně přichází s tím, že jsou líní, a při tom jsou unavení a jejich moudré tělo jim prostě stopne jakoukoli další vyčerpávající práci. Klíčovým místem naší energie je jednak trávení, které musí vyrobit dost síly pro život podle požadavků, jež máme, ale i hlava, která tyto požadavky vysílá a formuluje.

OTÁZKA ZNÍ – CO S TÍM?

Odpověď není úplně jednoduchá. Obnovení vztahu s pocity je dlouhodobá práce na sobě, práce psychologického typu. Pokud se pro ni člověk rozhodne, potřebuje jakoukoli podporu. A jednou z forem je i kombinace Stimaralu a Raw Ambrosie. Stimaral mistrně podpoří trávení, a navíc pomáhá i našemu myšlení tím, že posiluje systém srdce – tedy zároveň psychiku. Vypadá to, že je jako dělaný na uvedené situace. Máme-li sílu, máme i vnitřní jistotu, že věci, které před nás život staví, zvládneme. A o to jde.

Raw Ambrosie je snad nejúžasnější superpotravina, která je u nás k dostání. Obsahuje celou řadu vitaminů, aminokyselin, má vysoký obsah energie – a to všechno nám včelky dokonale připravily k použití fermentací v úlu. No řekněte, nejsou báječné? Když to shrneme, jde o produkt, který dodá sílu organismu, a zejména do orgánu, který s ní má zásadně hospodařit, tedy do ledvin. Ambrosie je mimořádná v tom, že umí doplnit dokonce jin ledvin, který potřebujeme jako zásobu pro chvíle krize, ale také na výstavbu tkání, pro snadné otěhotnění i udržení vnitřního klidu uprostřed životních bouří. Takže abychom netrpěli únavou a mohli být pilní jako včelky, můžeme si kdykoli pomoci Ambrosií. Jen prosím vždy přidejte Stimaral. Všechny produkty, které doplňují jin, trávení trochu zatíží, tak se k ní velmi hodí. S touto kombinací přípravků se můžeme klidně postavit požadavkům života a postupně jej uvést do rovnováhy