INFARKT

3 054 Kč –25 %
INFARKT
3 054 Kč –25 % 2 280 Kč
Momentálně nedostupné

Detailní informace

Detailní popis produktu

Infarkt myokardu je v České republice jednou z nejčastějších příčin nemocnosti a bohužel i úmrtnosti. Jedná se o akutní formu ischemické choroby srdeční, při níž dochází k odumření části srdečního svalu, které je způsobeno nedostatečným krevním zásobením kyslíkem. 


Důsledkem je poškození srdeční svaloviny různého rozsahu:

 • buď postihuje celou tloušťku srdeční stěny – hojí se jizvou a je z medicínského hlediska závažnější
 • nebo nepostihuje celou tloušťku srdeční stěny – je většinou méně závažné

Typické příznaky

 • prudká a přetrvávající bolest na hrudi, často svíravého charakteru
 • možnost vystřelování bolesti do krku, čelisti, mezi lopatky, do levého ramene a ruky (průběh dráhy srdce)
 • možnost atypického charakteru bolesti – pravé rameno, žaludek
 • další možné příznaky: nevolnost, zvracení, dušnost, úzkost, poruchy vědomí
 • asi u 5 % nemocných bez příznaků (klinicky němý infarkt)

Výskyt choroby

 • IM je častější u mužů než u žen, pravděpodobnost výskytu stoupá s věkem
 • incidence IM v mužské populaci středního věku je 10–15 případů/1 000 mužů za rok
 • u žen výskyt až do klimakteria poměrně vzácný (ochranný vliv estrogenů), po menopauze IM stoupá, blíží se četnosti srovnatelné s muži a často s těžším průběhem

RIZIKOVÉ FAKTORY

dyslipidémie (porucha metabolismu tuků) a ateroskleróza hypertenze
diabetes mellitus obezita
tělesná inaktivita stres
kouření genetické faktory

 

Prevence
Rozlišujeme primární a sekundární prevenci onemocnění. 
Smyslem primární prevence je zabránit vzniku onemocnění. V rámci primární prevence je nutné zaměřit se komplexně na zdravý životní styl s potlačováním faktorů, které vedou k rozvoji dílčích chorob (dyslipidémie, ateroskleróza, hypertenze…). Jedná se jednak o dietní opatření, pohybový režim, vyloučení škodlivých návyků a omezování účinků stresu. 
Smyslem sekundární prevence je zabránit vzniku opakování a rozvoje těžších forem nemoci. Při sekundární prevenci se cíleně zaměřujeme na ty faktory, které vedly ke vzniku infarktu v konkrétním případě. Eliminujeme je všemi prostředky klasické i alternativní medicíny. Kontrolujeme a monitorujeme úspěšnost léčby.

Diagnostika

 • stanovení přesné anamnézy (klinické příznaky a jejich průběh)
 • opakovaný záznam EKG
 • opakované vyšetření krve
 • echokardiografi cké vyšetření (dynamický ultrazvuk srdce)
 • koronarografi e (rentgenové zobrazení srdečních tepen za pomoci kontrastní látky zaváděné katetrem pronikajícím přes kůži až k srdci a jeho tepnám cévním systémem)

Klasická léčba

Moderní intenzivní léčba – primární PTCA (perkutánní transluminální koronární angioplastika). Podstatou metody je zavedení katetru a roztažení zúženého místa tepny balonkem, případně zavedení stentu (trubičky) k dosažení trvalého průtoku tepnou. 

Z hlediska klasické medikamentózní léčby jsou využívány preparáty k tišení bolesti, roztažení srdečních tepen, bránící srážení krve, poruchám srdečního rytmu a korigující krevní tlak. Po zvládnutí akutního stavu je doporučena lázeňská rekonvalescence do 3 měsíců od proběhlé příhody, nejsou-li k ní kontraindikace. AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU MUSÍ BÝT LÉČEN VŽDY V NEMOCNICI!

 

První pomoc pro laiky

 • zůstat v klidu, nejíst, nepít alkohol, nekouřit
 • 1 tableta Nitroglycerinu pod jazyk (je-li k dispozici), nejvíce 3x po 5–10 min., může ulevit studený obklad na hrudi
 • při pocitu na omdlení položit hlavu níže
 • ihned volat RZP, stručně vysvětlit potíže
 • okolí musí být připraveno na resuscitaci při vzniku srdeční a dechové zástavy
 • z praktického hlediska je důležité včasné podání léků ovlivňujících krevní srážlivost, např. Acylpyrinu, který zabraňuje narůstání trombu


Infarkt myokardu a produkty Energy

Přípravky Energy poskytují další významnou možnost v boji proti infarktu myokardu, který patří mezi nejzávažnější, život ohrožující onemocnění. Důležité místo pro využití těchto přípravků je i v rámci ponemocniční fáze kardiovaskulární terapie.

Hlavní produkty

 • Korolen – bylinný koncentrát k harmonizaci energetické dráhy srdce s antioxidačním a regeneračním působením. Pozitivně ovlivňuje cévní systém. V počáteční fázi 3x 3 kapky, později lze zvyšovat až na 3x 7 kapek. Zvláštní pozornost je zapotřebí věnovat počátečnímu podávání u starých osob; zde vhodná počáteční bioinformační dávka 3x 1 kapka, s postupným zvyšováním dle tolerance přípravku.
 • Ruticelit – k posílení regeneračního účinku Korolenu je vhodné současně aplikovat bylinný bioinformační krém, a to na akupunkturní dráhu srdce a refl exní zóny, např. bod č. 7 na zápěstí.
 • Organic Barley Jouice Powder – mladý ječmen, který je zdrojem vitaminů, minerálů, aminokyselin a enzymů – využití enzymatické účinnosti preparátu k biodegradaci nekrotických změn 2–3x denně 1 odměrka do 2 dcl vody dle snášenlivosti.
 • Vitamarin – 2–3x denně 2 kapsle, nejlépe po jídle dodává tělu nezbytné nenasycené mastné kyseliny, mající protisklerotický vliv na cévy a ovlivňující příznivě rytmus a činnost srdce.

Doplňkové produkty

 • Flavocel 1x 1 tabletu – využití antioxidačního působení vitaminu C a využití schopnosti fl avonoidů snižovat shlukování destiček a tendenci k trombóze (ovlivnění srážlivosti krve).
 • Spirulina Barley tabs – bioinformační přípravek, výhodně kombinující enzymy mladého ječmene s nutričními látkami, vitaminy a minerály sladkovodní řasy Spirulina, 3x denně 1–2 tablety. Vyvážený preparát vhodný k dlouhodobé suplementaci.
 • Celitin – využití protektivního účinku ginkgo biloby na cévy a příznivé ovlivnění metabolismu tuků v dávce 1x 1 kapsle.

Uvedené dávkování je pouze orientační a musí být upraveno dle stavu onemocnění, věku a reaktivity pacienta.

Pro přesnější diagnostiku a správný výběr přípravků doporučujeme podstoupit vyšetření přístrojem Supertronic, který pracuje na bázi EAV.

Toto vyšetření určí postižený orgán a umožní stanovit správný a účinný preparát.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: